KURSA MĒRĶIS 

“Tehniskā pamatapmācība mehānikā” Kursa mērķis ir sniegt apmācāmajiem pamata zināšanas un prasmes lai veiktu mehānikas pamatuzdevumus (pieredzējuša tehniķa uzraudzībā), izmantojot drošas darba procedūras un individuālās aizsardzības līdzekļus, vēja ģeneratoru mehānisku komponentu un sistēmu montāžā un apkopē. Apmācības sastāv no teorētiskajām apmācībām un praktiskajiem uzdevumiem.

MĒRĶA GRUPA

Personas, kas vēlas strādāt, vai strādā vēja enerģētikas, vai līdzīgās nozarēs, tostarp turbīnu ražošanā, vēja parku attīstīšanā, vēja ģeneratoru celtniecībā un vēja ģeneratoru apkalpošanā gan krastā, gan  piekrastes zonā.

KURSA LAIKĀ APGŪSIET ZINĀŠANAS UN PRASMES KĀ:

Darbojas vēja ģenerators, tā galvenās komponentes un mehāniskās sistēmas,

Atpazīt riskus un bīstamībās, kas saistīti ar mehāniku,

Saskrūvētu vai sametinātu savienojumu pārbaude,

Bremžu sistēmas funkcija un tās pārbaude,

Yaw sistēmas funkcija un tās pārbaude,

Dzesēšanas sistēmas funkcijas un tās pārbaudes,

Eļļošanas sistēmas funkcijas un tas pārbaudes.

Ja jums ir kādi jautājumi vai nepieciešama papildus informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums! 

Tel: + 371 29140055, e-pasts:   info@botctraining.com

GWO BTT M: 400€
Kursa ilgums: 9 stundas
Kursa novērtējums Rīgā: 4.9 /5.0
Teorētiskās nodarbības tiek nodrošinātas zoom tiešsaites platformā vai mācību centrā.
Praktiskās nodarbības jāapmeklē ne vēlāk kā 28 dienas pēc teorētisko nodarbību pabeigšanas.
Kursa cenā tiek iekļautas kursa reģistrācija WINDA datubāzē un sertifikāta izsniegšana.
Kafijas pauzes un pusdienas.
Bezmaksas autostāvvieta.
Kursa norises vieta:  Andrejostas iela 17 K-5 , Rīga
Pieteikšanās nosacījumi:
Kursa dalībniekiem jāspēj pilnvērtīgi piedalīties praktiskajās apmācībās.
Kursa dalībniekam jāizveido personīgais profils WINDA sistēmā un jānorāda savs WINDA ID pirms GWO apmācību pabeigšanas.
Sertifikāta derīguma termiņš: Beztermiņa