KURSA MĒRĶIS 

“Tehniskā pamatapmācība hidraulikā” Kursa mērķis ir sniegt apmācāmajiem pamata zināšanas un prasmes lai atbildīgi risināt hidraulikas pamatuzdevumus (pieredzējuša tehniķa uzraudzībā), izmantojot drošas darba procedūras un piemērotus IAL, vēja ģeneratoru hidraulisku komponentu un sistēmu montāžā un apkopē. Apmācības sastāv no lekcijām un praktiskajiem uzdevumiem.

MĒRĶA GRUPA

Personas, kas vēlas strādāt, vai strādā vēja enerģētikas, vai līdzīgās nozarēs, tostarp turbīnu ražošanā, vēja parku attīstīšanā, vēja ģeneratoru celtniecībā un vēja ģeneratoru apkalpošanā gan krastā, gan  piekrastes zonā.

KURSA LAIKĀ APGŪSIET ZINĀŠANAS UN PRASMES KĀ:

Izprast hidraulikas pamatprincipus,

Atpazīt riskus un bīstamībās, kas saistīti ar hidrauliskiem darbiem,

Izprast dažādu hidraulisko vārstu un sensoru funkcijas,

Atpazīt un atrast dažādas komponentes hidrauliskajā shēmā,

Pārbaudīt hidraulisko sūkni un tā komepenentes,

Veikt hidrauliskā akumulatoru pārbaudi un uzpildi,

Veikt precīzu hidrauliskās spiediena mērījumus.

Ja jums ir kādi jautājumi vai nepieciešama papildus informāciju, lūdzu sazinieties ar mums! 

Tel: + 371 29140055, e-pasts:   info@botctraining.com

GWO BTT H: 250€
Kursa ilgums: 9 stundas
Kursa novērtējums Rīgā: 4.9 /5.0
Teorētiskās nodarbības tiek nodrošinātas zoom tiešsaites platformā vai mācību centrā.
Praktiskās nodarbības jāapmeklē ne vēlāk kā 28 dienas pēc teorētisko nodarbību pabeigšanas.
Kursa cenā tiek iekļautas kursa reģistrācija WINDA datubāzē un sertifikāta izsniegšana.
Kafijas pauzes un pusdienas.
Bezmaksas autostāvvieta.
Kursa norises vieta:  Andrejostas iela 17 K-5 , Rīga
Pieteikšanās nosacījumi:
Kursa dalībniekiem jāspēj pilnvērtīgi piedalīties praktiskajās apmācībās.
Kursa dalībniekam jāizveido personīgais profils WINDA sistēmā un jānorāda savs WINDA ID pirms GWO apmācību pabeigšanas.
Sertifikāta derīguma termiņš: Beztermiņa