KURSA MĒRĶIS 

“Tehniskā pamatapmācība elektrībā” Kursa mērķis ir sniegt apmācāmajiem pamata zināšanas un prasmes lai uzņemieties atbildību par pamata elektrisko uzdevumu risināšanu (pieredzējuša tehniķa uzraudzībā), izmantojot drošas darba procedūras un pareizos IAL, vēja ģēnerātoru elektrisku komponentu un sistēmu montāžā un apkopē. Apmācības sastāv no teorētiskajām apmācībām E-mācību vidē un praktiskajiem uzdevumiem.

MĒRĶA GRUPA

Personas, kas vēlas strādāt, vai strādā vēja enerģētikas, vai līdzīgās nozarēs, tostarp turbīnu ražošanā, vēja parku attīstīšanā, vēja ģeneratoru celtniecībā un vēja ģeneratoru apkalpošanā gan krastā, gan  piekrastes zonā.

KURSA LAIKĀ APGŪSIET ZINĀŠANAS UN PRASMES KĀ:

Izprast elektrības pamatprincipus,

Atpazīt riskus un bīstamībās, kas saistīti ar  elektroietaišu darbiem,

Atpazīt elektrisko komponentu simboliku un to funkcijas,

Par dažādu veidu sensoru funkcijām,

Spēt lasīt vienkāršu elektrisko shēmu un veikt tās montāžu,

Droši izmantot mērinstrumentus un veikt mērījumus.

Ja jums ir kādi jautājumi vai nepieciešama papildus informāciju, lūdzu sazinieties ar mums! 

Tel: + 371 29140055, e-pasts:   info@botctraining.com

GWO BTT E: 250€
Kursa ilgums:
GWO BTT E 5 stundas e-mācību vidē / 5 stundas praktiskās nodarbības.
Kursa novērtējums Rīgā: 4.9 /5.0
Teorētiskās nodarbības tiek nodrošinātas BOTC Training e-macību vidē.
Praktiskās nodarbības jāapmeklē ne vēlāk kā 28 dienas pēc teorētisko nodarbību pabeigšanas.
Kursa cenā tiek iekļautas kursa reģistrācija WINDA datubāzē un sertifikāta izsniegšana.
Kafijas pauzes un pusdienas.
Bezmaksas autostāvvieta.
Kursa norises vieta:  Andrejostas iela 17 K-5 , Rīga
Pieteikšanās nosacījumi:
Kursa dalībniekiem jāspēj pilnvērtīgi piedalīties praktiskajās apmācībās.
Kursa dalībniekam jāizveido personīgais profils WINDA sistēmā un jānorāda savs WINDA ID pirms GWO apmācību pabeigšanas.
Sertifikāta derīguma termiņš: Beztermiņa