KURSA MĒRĶIS 

“Darbs Slēgtās telpās” kursa mērķis ir nodrošināt zināšanas un prasmes personālam, kam jāveic darbi slēgtās telpās uz kuģiem.

Apmācības paredzētas personāla nepieciešamo kompetenču ieguvei, lai apmācāmie spētu: 

Noteikt potenciālos draudus un briesmas, strādājot slēgtās telpās;

Izvērtēt drošības riskus un apdraudējumu;

Saprast un pielietot Ieejas Atļaujas procedūras;

Saprast atmosfēras sastāvu, pārbaudes metodes un to nozīmi;

Veikt drošības pasākumus pirms, pēc un atrodoties slēgtās telpās;

Pareizi un droši reaģēt uz avārijas gadījumiem, kas ir saistīti ar ieeju Slēgtas telpās;

Veikt un pārzināt pavadoņa, dežuranta pienākumus atbilstoši drošai praksei;

Izmantot atbilstošo personāla aizsardzības aprīkojumu.

Izstrādāta atbilstoši IMO Resolution A.1050 (27) prasībām un rekomendācijām.

MĒRĶA GRUPA

Personas, kas veic darbus slēgtās telpās uz kuģiem.

Ja jums ir kādi jautājumi vai nepieciešama papildus informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums! 

Tel: + 371 29140055, e-pasts:   info@botctraining.com

Darbs Slēgtās Telpās: 180€
Kursa ilgums: 7 stundas
Kursa novērtējums Rīgā: 4.9 /5.0
Kursa cenā ir iekļauts:
Sertifikāta izsniegšana.
Kafijas pauzes un pusdienas.
Bezmaksas autostāvvieta.
Kursa norises vieta:  Andrejostas iela 17 K-5 , Rīga
Pieteikšanās nosacījumi:
Kursa dalībniekiem jāspēj pilnvērtīgi piedalīties praktiskajās apmācībās.
Sertifikāta derīguma termiņš: 36 mēneši