KURSA MĒRĶIS

Nodrošināt zināšanas un prasmes nepieciešamo kompetenču ieguvei, izmantojot teorētiskās un praktiskās apmācības, lai apmācāmais spētu:

Veikt Stropētāja un Signalizētāja darbu – kravas iekraušanas un izkraušanas darbu ar drošiem paņēmieniem,

Veikt pilnu celšanas aprīkojuma pārbaudi;

Pārzināt nacionālās likumdošanas prasības ( MK noteikumiem Nr.400„Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”)

Izvērtēt drošības riskus un apdraudējumus;

Spēt izvēlēties piemērotu aprīkojumu;

Iekraušanas plāna (lifting plan) sagatavošana;

Bojāta un nepiemērota aprīkojuma identificēšana.

MĒRĶA GRUPA

Personas, kam nāktos veikt Stropētāju – Signalizētāju darbu būvniecības, loģistikas un ražošanas nozarēs.

Ja jums ir kādi jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, sazinieties ar mums! 

Tel: + 371 29140055, e-pasts:  info@botctraining.com

STROPĒTĀJS – SIGNALIZĒTĀJS: 400€
Kursa ilgums: 1.5 dienas
Kursa novērtējums Rīgā: 4.9 /5.0
Teorētiskās nodarbības tiek nodrošinātas zoom tiešsaites platformā vai mācību centrā.
Praktiskās nodarbības jāapmeklē ne vēlāk kā 28 dienas pēc teorētisko nodarbību pabeigšanas.
Kursa cenā tiek iekļautas kursa sertifikāta izsniegšana.
Kafijas pauzes un pusdienas.
Bezmaksas autostāvvieta.
Kursa norises vieta:  Andrejostas iela 17 K-5 , Rīga
Pieteikšanās nosacījumi:Kursa dalībniekiem jāspēj pilnvērtīgi piedalīties praktiskajās apmācībās.
Sertifikāta derīguma termiņš: 5 gadi