KURSA MĒRĶIS

Nodrošināt zināšanas un prasmes , izmantojot teorētiskās un praktiskās apmācības, lai apmācāmais spētu:

Veikt Stropētāja un Signalizētāja darbu – kravas iekraušanas un izkraušanas darbu ar drošiem paņēmieniem,

Veikt pilnu celšanas aprīkojuma pārbaudi;

Pārzināt nacionālās likumdošanas prasības;

Izvērtēt drošības riskus un apdraudējumus;

Spēt izvēlēties piemērotu aprīkojumu;

Iekraušanas plāna (lifting plan) sagatavošana;

Bojāta un nepiemērota aprīkojuma identificēšana.

MĒRĶA GRUPA

Personas, kam nāktos veikt Stropētāju – Signalizētāju darbu gan uz sauszemes, gan jūrā.

Ja jums ir kādi jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, sazinieties ar mums! 

Tel: + 371 29140055, e-pasts:  info@botctraining.com

GWO SLS: 600€
Kursa ilgums: 2 dienas
Kursa novērtējums Rīgā: 4.9 /5.0
Teorētiskās nodarbības tiek nodrošinātas zoom tiešsaites platformā vai mācību centrā.
Praktiskās nodarbības jāapmeklē ne vēlāk kā 28 dienas pēc teorētisko nodarbību pabeigšanas.
Kursa cenā tiek iekļautas kursa reģistrācija WINDA datubāzē un sertifikāta izsniegšana.
Kafijas pauzes un pusdienas.
Bezmaksas autostāvvieta.
Kursa norises vieta:  Andrejostas iela 17 K-5 , Rīga
Pieteikšanās nosacījumi:
Kursa dalībniekiem jāspēj pilnvērtīgi piedalīties praktiskajās apmācībās.
Kursa dalībniekam jāizveido personīgais profils WINDA sistēmā un jānorāda savs WINDA ID pirms GWO apmācību pabeigšanas.
Sertifikāta derīguma termiņš: Beztermiņa