Back to Top

PRAKTISKĀS APMĀCĪBAS

CENTRS

Pieteikties kursiem


APMĀCĪBU KURSI

CONFINED SPACE (KURSS “DARBS SLĒGTĀS TELPĀS”)

KURSA MĒRĶIS 

“Darbs Slēgtās telpās” kursa mērķis ir nodrošināt zināšanas un prasmes personālam uz kuģiem un citos sektoros, kam nāktos veikt darbus slēgtās telpās. Apmācības paredzētas personāla nepieciešamo kompetenču ieguvei, lai apmācāmie spētu: 

  1. Noteikt potenciālos draudus un briesmas, strādājot slēgtās telpās;
  2. Izvērtēt drošības riskus un apdraudējumu;
  3. Saprast un pielietot Ieejas Atļaujas procedūras;
  4. Saprast atmosfēras sastāvu, pārbaudes metodes un to nozīmi;
  5. Veikt drošības pasākumus pirms, pēc un atrodoties slēgtās telpās;
  6. Pareizi un droši reaģēt uz avārijas gadījumiem, kas ir saistīti ar ieeju Slēgtas telpās;
  7. Veikt un pārzināt pavadoņa, dežuranta pienākumus atbilstoši drošai praksei;
  8. Izmantot atbilstošo personāla aizsardzības aprīkojumu.

Izstrādāta atbilstoši IMO Resolution A.1050 (27) prasībām un rekomendācijām.

MĒRĶA GRUPA

Personas, kas veic darbus slēgtās telpās.

Ja jums ir kādi jautājumi vai nepieciešama papildus infomācija, lūdzu, sazinieties ar mums!  Tel: + 371 29140055, e-pasts:  info@botctraining.com

CENA: 230 €
Kursa novērtējums Rīgā: 5/5.0
Kursa novērtējums Klaipēdā: 5.0/5.0
Kursa cenā tiek iekļautas kafijas paužu un pusdienu izmaksas.
PVN 21% kursa cenā nav iekļauts.
Sertifikāta derīguma termiņš : 36 mēneši
Kursa ilgums: 1 diena
Kursa kods: CSA