KURSA MĒRĶIS

“Darbs augstumā” kursa mērķis ir sniegt kursu dalībniekam pamata zināšanas un prasmes darbam augstumā, pielietojot individuālos aizsardzības līdzekļus, droši strādāt augstumā.  Apmācības sastāv no lekcijām un praktiskajamām apmācībām mūsu mācību centrā vai pasūtītāja darba vietā.

MĒRĶA GRUPA

Personas, kas vēlas strādāt vai strādā enerģētikas, ražošanas, būvniecības, vai līdzīgās nozarēs, kura darba pienākumi ir saistīti ar darbs augstumā. Izsniedzamais dokuments : apliecība „Darbs augstumā”.

Ja jums ir kādi jautājumi vai nepieciešama papildus infomācija, lūdzu sazinieties ar mums! Tel: + 371 29140055, e-pasts: info@botctraining.com

KURSS DARBA DROŠĪBA STRĀDĀJOT AUGSTUMĀ: 120€
Kursa ilgums: 6 stundas
Kursa novērtējums Rīgā: 4.9 /5.0
Teorētiskās un praktiskās norisinās mācību centrā.
Kursa cenā tiek iekļautas kursa sertifikāta izsniegšana.
Kafijas pauzes un pusdienas.
Bezmaksas autostāvvieta.
Kursa norises vieta:  Andrejostas iela 17 K-5 , Rīga
Pieteikšanās nosacījumi:Kursa dalībniekiem jāspēj pilnvērtīgi piedalīties praktiskajās apmācībās.
Sertifikāta derīguma termiņš: 24 mēneši