KURSA MĒRĶIS

Programmas mērķis ir apmācīt elektriķus un vēja ģeneratoru tehniķus augstsprieguma iekārtu ekspluatācijā atbilstoši industrijas prasībām.

 “Augstsprieguma sistēmu droša ekspluatācija” apguves rezultātā apmācāmie izpratīs:

Funkcionālās, darbības un drošības prasības attiecībā uz vēja ģeneratoru augstsprieguma sistēmām;

Pareizu atbilstoši kvalificēta darbinieka norīkošanu dažāda veida augstsprieguma sadales iekārtu tehniskās apkopes un remonta veikšanai.

“Augstsprieguma sistēmu droša ekspluatācija” apguves rezultātā apmācāmie spēs:

Veikt korektīvās darbības augstsprieguma sistēmas atslēgšanas gadījumā;

Izprast pārslēgšanas stratēģiju, izolēt augstsprieguma sistēmā esošās sastāvdaļas;

Izvēlēties piemērotu aparatūru izolācijas un augstsprieguma iekārtu testēšanai;

Veikt pārslēgšanas un izolācijas procedūru augstsprieguma sistēmā uz vēja ģeneratora avi apakšstacijas, ievērojot drošības prasības un aizpildot nepieciešamo dokumentāciju;

Veikt augstsprieguma iekārtu izolācijas pretestības un polarizācijas indeksa testus.

MĒRĶA GRUPA

Elektriķi un Vēja ģeneratoru tehniķi, kuri tiek iesaistīti augstsprieguma iekārtu ekspluatācijā.

Ja jums ir kādi jautājumi vai nepieciešama papildus infomācija, lūdzu sazinaties ar mums!  Tel: + 371 29140055, e-pasts: info@botctraining.com

HIGH VOLTAGE TRAINING: 1000€
Kursa ilgums: 5 dienas
Kursa novērtējums Rīgā: 4.8 /5.0
Kursa cenā ir iekļauts: Sertifikāta izsniegšana, Kafijas pauzes un pusdienas, Bezmaksas autostāvvieta.
Kursa norises vieta:  Andrejostas iela 17 K-5 , Rīga
Pieteikšanās nosacījumi:
Kursa dalībniekiem jāspēj pilnvērtīgi piedalīties praktiskajās apmācībās.
Sertifikāta derīguma termiņš: beztermiņa