KURSA MĒRĶIS

Šīs programmas mērķis ir nodrošināt zināšanas un prasmes nepieciešamo kompetenču ieguvei atbilstoši STCW Kodeksa A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3 un A-VI/1-4 standartiem, lai apmācāmais spētu:

 1. Izdzīvot jūrā, kuģa atstāšanas gadījumā;
 2. Pielietot glābšanas līdzekļa atrašanās vietas indikācijas līdzekļus, sakaru, signalizācijas un pirotehnikas līdzekļus;
 3. Pareizi lietot individuālos un kolektīvos glābšanas līdzekļus;
 4. Sniegt pirmo medicīnisko palīdzību izdzīvojušajiem;
 5. Nekavējoties rīkoties nelaimes gadījumā vai cita veida situācijā, kad vajadzīga neatliekamā medicīniskā palīdzība;
 6. Līdz minimumam saglabāt ugunsgrēka risku un saglabāt gatavību, lai reaģētu ugunsgrēka avārijas situācijās;
 7. Dzēst un likvidēt ugunsgrēkus;
 8. Veikt profilaktiskos pasākumus, lai novērstu jūras vides piesārņojumu;
 9. Ievērot darba drošības tehniku;
 10. Veicināt savstarpējo komunikāciju uz kuģa;
 11. Veicināt labu cilvēcisko attiecību uzturēšanu uz kuģa;
 12. Pieņemt nepieciešamās darbības noguruma kontrolei;
 13. Rīkoties ārkārtas situācijās uz kuģa.

MĒRĶA GRUPA

Persona kura ir apguvusi mācību kursu “Drošības pamatkurss”, atbilstoši STCW Kodeksa A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3 un A-VI/1-4 standartu prasībām.

Ja jums ir kādi jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu sazinieties ar mums! 

Tel: + 371 29140055, e-pasts:  info@botctraining.com

Basic Safety Training – refresher course : 250€
Kursa ilgums: 1 diena
Kursa novērtējums Rīgā: 4.8/5.0
Iesniedzamie dokumenti: jūrnieku grāmatiņas kopija;
apstiprināts darba stāžs jūrā vismaz 3 mēneši;
prasmju apliecības „Drošības pamatkurss”
kopija; 1 foto (3×4).
Kursa norises vieta:  Andrejostas iela 17 K-5 , Rīga
Kursa cenā tiek iekļautas kursa reģistrācija un sertifikāta izsniegšana.
Kafijas pauzes un pusdienas.
Bezmaksas autostāvvieta.
Pieteikšanās nosacījumi:
Kursa dalībniekiem jāspēj pilnvērtīgi piedalīties praktiskajās apmācībās,
Jābūt apgūtai mācību kursa programmai “Drošības pamatkurss”, atbilstoši STCW Kodeksa A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3 un A-VI/1-3 prasībām.
Jāuzrāda vismaz trīs mēnešu jūras cenzs pēdējo piecu gadu laikā.
Sertifikāta derīguma termiņš: 5 gadii