KURSA MĒRĶIS

Sagatavot apmācāmos drošam darbam vēja ģeneratoru projektos uz sauszemes.

Apmācības kurss sastāv no 4 neatkarīgiem moduļiem, kurus iespējams pabeigt sev ērtākā laikā.

GWO BST / BSTR “Pirmā palīdzība”;

GWO BST / BSTR “Ugunsdrošība”;

GWO BST / BSTR “Manuāla smagumu pārvietošana“;

GWO BST / BSTR “Darbs augstumā”

MĒRĶA GRUPA

Personas, kas vēlas strādāt vai strādā vēja enerģētikas, vai līdzīgās nozarēs, tostarp turbīnu ražošanā, vēja parku attīstīšanā, vēja ģeneratoru celtniecībā un vēja ģeneratoru apkalpošanā uz sauszemes. 

KURSA LAIKĀ APGŪSIET PRASMES KĀ:

Kļūt par efektīvu pirmās palīdzības sniedzēju nelaimes gadījumā,

Novērst ugunsgrēku, veikt sākotnējo ugunsgrēka novērtējumu, organizēt drošu evakuāciju,

Pareizi un droši lietot ugunsdzēsības aprīkojumu;

Pareizi veikt manuālu smagumu pārvietošanu;

Pielietot individuālos aizsardzības līdzekļus, droši strādāt augstumā, organizēt drošu cietušā glābšanu augstumā un vēja ģeneratorā;

Ja jums ir kādi jautājumi vai nepieciešama papildus informāciju, lūdzu sazinieties ar mums! 

Tel: + 371 29140055, e-pasts:  info@botctraining.com

GWO BST ONSHORE: 600€
GWO BST ONSHORE REFRESHER:450€
Kursa ilgums:
GWO BST ONSHORE – Aptuveni 1.5 dienas e-mācību vidē un 2.5 dienas praktiskās nodarbības .
GWO BST ONSHORE REFRESHER – Aptuveni 1 dienu e-mācību vidē un 2 dienas praktiskās nodarbības.
Kursa novērtējums Rīgā:  4.9/5.0
Teorētiskās nodarbības tiek nodrošinātas BOTC Training e-macību vidē.
Praktiskās nodarbības jāapmeklē ne vēlāk kā 28 dienas pēc teorētisko nodarbību pabeigšanas.
Kursa norises vieta:  Andrejostas iela 17 K-5 , Rīga
Kursa cenā tiek iekļautas kursa reģistrācija WINDA datubāzē un sertifikāta izsniegšana.
Kafijas pauzes un pusdienas.
Bezmaksas autostāvvieta.
Pieteikšanās nosacījumi:
Kursa dalībniekiem jāspēj pilnvērtīgi piedalīties praktiskajās apmācībās.
Kursa dalībniekam jāizveido personīgais profils WINDA sistēmā un jānorāda savs WINDA ID pirms GWO apmācību pabeigšanas.
GWO BST REFRESHER gadījumā – jābūt derīgam GWO BST Onshore vai Onshore R sertifikātiem.
Sertifikātu derīguma termiņš: 24 mēneši