Back to Top

PRAKTISKĀS APMĀCĪBAS

CENTRS

Pieteikties kursiem


APMĀCĪBU KURSI

HIGH VOLTAGE TRAINING (AUGSTSPRIEGUMA SISTĒMU DROŠA EKSPLUATĀCIJA)

KURSA MĒRĶIS

Programmas mērķis ir apmācīt kuģu mehāniķus un elektromehāniķus kuģa augstsprieguma iekārtu ekspluatācijā atbilstoši STCW konvencijas kodeksa A-III/1; A-III/2; A-III/6 prasībām un B-III/2 sadaļas rekomendācijām, pilnveidojot personu profesionālās zināšanas par kuģu augstsprieguma tehnoloģijām un iekārtām, kas norādītas STCW konvencijas kodeksā pie atbilstošajām kompetencēm.

 “Augstsprieguma sistēmu droša ekspluatācija” apguves rezultātā apmācāmie izpratīs:

  1. Funkcionālās, darbības un drošības prasības attiecībā uz kuģa augstsprieguma sistēmām;
  2. Pareizu atbilstoši kvalificēta darbinieka norīkošanu dažāda veida augstsprieguma sadales iekārtu tehniskās apkopes un remonta veikšanai.

“Augstsprieguma sistēmu droša ekspluatācija” apguves rezultātā apmācāmie spēs:

  1. Veikt korektīvās darbības augstsprieguma sistēmas atslēgšanas gadījumā;
  2. Izprast pārslēgšanas stratēģiju, izolēt augstsprieguma sistēmā esošās sastāvdaļas;
  3. Izvēlēties piemērotu aparatūru izolācijas un augstsprieguma iekārtu testēšanai;
  4. Veikt pārslēgšanas un izolācijas procedūru augstsprieguma sistēmā uz kuģa, ievērojot drošības prasības un aizpildot nepieciešamo dokumentāciju;
  5. Veikt augstsprieguma iekārtu izolācijas pretestības un polarizācijas indeksa testus.

MĒRĶA GRUPA

Kuģu mehāniķi, elektromehāniķi, kuģu superintedanti vai tiem, kas apgūst akreditētu un Satiksmes ministrijas sertificētu profesionālās izglītības programmu, kura atbilst STCW konvencijas A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/6 vai A-III/7 noteikuma prasībām.

Ja jums ir kādi jautājumi vai nepieciešama papildus infomācija, lūdzu sazinaties ar mums!  Tel: + 371 29140055, e-pasts: info@botctraining.com

CENA: 1000€
Kursa novērtējums Rīgā: 5.0/5.0
Kursa cenā tiek iekļautas kursa sertifikāta reģistrācijas izmaksas, kafijas paužu un pusdienu izmaksas.
PVN 21% kursa cenā nav iekļauts.
Sertifikāta derīguma termiņš: beztermiņa
Kursa ilgums: 5 dienas
Kursa kods: HV